Stöt, acceleration och vibration

Tillbaka till alla mätområden

Dataloggers för vibrationsmätning

Att hålla isär de tre begreppen acceleration, vibration och stöt kan vara klurigt. Här kommer korta förklaringar för att hjälpa till att reda ut skillnaderna.

Stöt: Händelse då två kroppars ytor möts

Vibration: Svängningsrörelse kring ett jämviktsläge

Acceleration: Fysikalisk storhet som anger förändring av hastighet per tidsenhet. I vardagsspråket handlar
det ofta om en ökning/minskning av farten.
Inom fysiken innebär dock acceleration varje ändring av hastigheten, både vad det gäller storlek och riktning.

De loggers som mäter acceleration, stöt eller vibration är utrustade med en accelerometer.

Här kan du se en mätning gjord med en MSR-logger.

Accelerationslogger

MSR 145

50 gånger per sekund.

Kan även mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck och ljus.

 

Komponera MSR165

MSR 165

1 600 samplingar per sekund.

Loggern kan även mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck, ljus och har fyra analoga ingångar.

Acceleration med display

MSR 225

3 200 gånger per sekund.

Kan även mäta temperatur, 
luftfuktighet, lufttryck
och ljus.

 

Transportlogger MSR

MSR 175

5000 gånger per sekund. 

 Kan även mäta temperatur, fukt, tryck och ljus.


 

Kontakta oss om du har frågor om våra olika dataloggers som registrerar stötar, acceleration och vibration. Du når oss på telefon: 0302 - 246 00 eller via mailen: info@intab.se.