Stöt, acceleration och vibration

Tillbaka till alla mätområden.

Dataloggers för vibrationsmätning

Att hålla isär de tre begreppen acceleration, vibration och stöt kan vara klurigt. Här kommer korta förklaringar för att hjälpa till att reda ut skillnaderna.

Stöt: Händelse då två kroppars ytor möts (MSR165)

Vibration: Svängningsrörelse kring ett jämviktsläge (MSR165).

Acceleration: Fysikalisk storhet som anger förändring av hastighet per tidsenhet. I vardagsspråket handlar det ofta om en ökning/minskning av farten.
Inom fysiken innebär dock acceleration varje ändring av hastigheten, både vad det gäller storlek och riktning (MSR145, MSR165 och MSR255).

De loggers som mäter acceleration, stöt eller vibration är utrustade med en accelerometer.

I Intabs sortiment passar MSR-loggrarna för mätning av stöt, vibration och acceleration. Läs om produktgruppen MSR.

Här kan du se en mätning gjord med en MSR-logger.

 

VibrationsloggerMSR165 - Stöt, vibration och acceleration

Med sina 1 600 samplingar per sekund passar MSR165 utmärkt för loggning av både acceleration,
stöt och vibrationer. Om triggern är aktiverad samplar loggern 32 mätvärden innan själva händelsen inträffat.
Loggern kan även mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck, ljus och har fyra analoga ingångar. Finns för +/-15 g eller +/-200 g.

Accelerationslogger

 

MSR145 - Acceleration

Enkel mini-dataloggers som samplar acceleration 50 gånger per sekund. Kan även mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck och ljus.

 

Acceleration med displayMSR255 - Acceleration

Robust logger med display. Samplar upp till 3 200 gånger per sekund och sparar 50 gånger per sekund efter digital filtrering. Kan även mäta temperaturluftfuktighetlufttryck och ljus.

 

Kontakta oss om du har frågor om våra olika dataloggers som registrerar stötar, acceleration och vibration.
Du når oss på telefon: 0302 - 246 00 eller via mailen: info@intab.se