Trådlös övervakning för effektivare odling

Ett jämnt klimat i växthusen är viktigt för att maximera intäkterna och minimera energianvändningen.

Mätsystem Intab Wireless System är designat för att övervaka och optimera funktionen i dina växthus. Systemet används utbrett i Holland och Tyskland.

De flesta växthus mäter på en punkt per hektar. Detta är dock otillräckligt för att få en heltäckande bild, enligt studier från universitetet i Wageningen. Studierna visar att på ett område på en hektar kan det förekomma temperaturskillnader på upp till sex grader Celsius. Den relativa luftfuktigheten kan variera med 20 procent. Hög luftfuktighet kan leda till sjukdomar bland växterna.

För att få en bild över temperaturskillnaderna behövs minst tio mätpunkter per hektar. Dessa bör spara mätvärden minst tio gånger per timme.

Med Intab Wireless System kan klimatet övervakas, utan att stora investeringar behöver göras. Informationen om temperatur- och luftfuktighetsnivåer ligger sedan till grund för justeringar som leder till minskad energianvändning.

Intab Wireless System består av en basstation och valfritt antal givare. De trådlösa givarna finns för flera olika mätstorheter och skickar mätdata via radiovågor till basstationen. Basstationen skickar mätvärdena vidare till internet via GPRS.

I Europa är Intab Wireless System stort bland odlarna. Referenser finns bland såväl grönsaks- och blomsterodlare som universitet. Intab Wireless System är optimala dataloggers för växthus, bland annat på grund av att den är försedd med O-ring och har en IP-klass på 65. 

Rådgivningssida Lantbruk Produkter för fuktmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus