Varning vid översvämning

Tinytag med regnmätareÖversvämningar kan både vara farliga och kostsamma. Genom att få varningar i tid kan skadorna minimeras.

Den skotska miljöskyddsmyndigheten (SEPA) använder sig av Tinytag för att övervaka nederbörden. Detta är en del i ett projekt där målet är att varna tidigt vid risk för översvämningar.

Ett stort antal Tinytag pulsloggers är utplacerade i landet. Loggrarna har regnmätare anslutna och fungerar som fristående backuploggers om primärloggerns mätningar misslyckas.

Mätvärde registreras en gång varje kvart. Beräkningar gör sedan att pulserna räknas om till nederbörd. Michael Dyer – som forskare i projektet – berättar att Tinytag valdes på grund av användarvänligheten, batteritiden och sin storlek.

– De har varit väldigt användbara för oss och har hjälpt oss att få ut fullständig data från våra regnmätare. De har varit väldigt pålitliga och har gjort att vi inte har några luckor i mätningarna. Vid flera tillfällen har det förekommit problem med de primära loggrarna och då har Tinytag räddat oss, konstaterar han.

Här finns flera pulslogger, bland annat sådana som skickar mätdata direkt till en webbserver.

Produkter för mätning utomhus 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus