Temperatur- och fuktmätning i bikupor

Dataloggers användes under ett mindre experiment för att mäta temperatur och relativ luftfuktighet i den luft som lämnade en bikupan. Undersökningen gjordes i Storbritannien av Dr John Feltwell. Feltwell är miljökonsult, författare och grundare till organisationen Wildlife Matters som arbetar för att bevara djurlivet.

Från augusti till mars mätte Feltwell temperatur och fukt med en Tinytag View 2 med extern givare i en bikupa i sin trädgård. Loggerns givare placerades ovanför bisvärmen i kupan.

Resultaten visade att den relativa luftfuktigheten var högre än förväntat (97,5 procent). Tidigare forskning i laboratoriemiljö hade visat på lägre nivåer. Detta beror troligen på att bikupan är utsatt för yttre väderförhållanden. Medeltemperaturen i kupan var minst 10°C lägre än den kupan som vistades i laboratoriemiljö.

För att kontrollera utomhustemperaturen placerades en Tinytag Plus 2 i en staketstolpe två meter ovanför marken. Vid en jämförelse av data visade det sig att då det under oktober var 3,6°C utomhus blev det aldrig kallare än 30°C inuti kupan. Resultatet visar att med binas hjälp var temperaturen i bikupan förhållandevis varm jämfört med omgivningstemperaturen.

Våra olika mätområden Rådgivningssida Utomhusklimat

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus