Loggning för att säkra ormars överlevnad

Avskogning och miljöförstöringar är ett hot för giftormen Svarthövdad Bushmaster.

Med hjälp av Tinytags kontrolleras temperatur och fukt där ormen lever både naturligt och i fångenskap för att jämföra klimatet. Genom att återskapa rätt miljö även i fångenskap hoppas man kunna säkra artens överlevnad.

Lokalbefolkningen kallar ormen för ”Spöket i Costa Ricas skogar” då det är väldigt svår att upptäcka. Inte så konstigt då den stora delar av livet lever i hålor och underjordiska gångar.

Arten är sårbar och förstörelse av regnskogar är ett stort hot för dess överlevnad. Genom att avla fram ormen i fångenskap hoppas man kunna hjälpa den på traven.

Använde Tinytag

I Sverige finns Svarthödad Bushmaster på Universeum. På Costa Rica har Roel De Plecker hand om ormarna på Parque Reptilandia. Roel har nu undersökt förhållanden i artens naturliga miljö för att på så sätt kunna återskapa den på bästa sätt i parken.

Till sin hjälp använde Roel två stycken Tinytag Plus 2 för temp och fuktmätning. En logger placerades i regnskogen medan den andra placerades på Parque Reptilandia. Syftet med övervakningen var att jämföra medeltemperatur och den relativa luftfuktigheten på de olika platserna. Att just Tinytag Plus användes i projektet beror på att loggrarna är robusta och vattentäta och klarar av att mäta även i tropiskt klimat. För att skydda loggrana skapades ett extra skydd. Båda för att skydda fuktsensorn mot direkt nederbörd, men även för att förhindra djur att skada loggern.

Robusta loggers

Roel var nöjd över hur loggrarna klarade uppgiften.

–    Tinytag är exakta och robusta loggers som gav oss viktig information om klimatet i ett av de mest bevarade områdena i den tropiska regnskogen. Även användarkonfigurerbara loggningsintervall och lång batteritid var fördelar för oss som gjorde att loggrarna kunde mäta länge. Vi mätte en gång per timme och kunde på så sätt få en omfattande bild av ormens naturliga miljö, säger Roel.

Underlätta för avel

Med uppgifterna om ormens levnadsförhållanden i det fria försökte Roel sedan att förbättra förhållandena i Parque Reptilandia. Arbetet finns även samlat i arbetet ”First Breeding of the Black-headed Bushmaster (Lachesis melanocephala) in Costa Rica” som publicerades i mars 2020.

Målet är att även ge andra en bild av ormens naturliga levandsförhållanden för att på så sätt underlätta möjligheterna att hålla och avla ormen i fångenskap.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus