Kartläggning av sömn hos hästar med MSR-logger

Det är allmänt känt att hästar kan sova ståendes. En forskargrupp i Schweiz använde MSR145 för att kartlägga hästars sömnbeteende. Det visade sig att hästar uppnår REM-sömn ca 30 minuter per dygn.

Studien gjordes på 38 hästar på sex olika gårdar i Schweiz för att kartlägga vilka faktorer som påverkar deras sömn. Till sin hjälp hade de MSR145 som sattes fast på hästarnas ben för att mäta dess rörelser en gång i sekunden. Genom att mäta gravitationen på de olika axlarna kunde man se hästens rörelsemönster. Loggern kunde då mäta exakt, när och hur länge som hästarna rörde på sig, när den vilade och faktiskt sov.

Större delen av dygnet spenderas med att äta och vila. Vilandet tar upp mellan 5-7 timmar av deras dygn. Då är endast 30 minuter ägnat till djupsömn visar forskningen.

Hästar kan halvsova ståendes, men för att hamna i REM-sömn krävs det att hästen kan luta sig mot något, alternativt lägga sig ner på marken.

Forskningen visade även på faktorer som påverkade sömnen, så som stallets utformning och dess underlag. Ju mer halm och bekvämligheter som fanns tillgängligt att vila på, desto mer REM-sömn. Om det endast fanns hårt underlag minskade REM-sömnen.

En annan faktor för sömnen är hästens rang. De hästar med högre rang fick, inte så överraskande, sova mer än de som stod lägre i rang. Men om hästarna befann sig på en stor yta hade alla hästar, oavsett rang, lika mycket REM-sömn.

MSR har tidigare använts för att förstå kor och getters rörelsemönster.

Hela rapporten hittar du här.

Upptäck våra MSR-Loggers 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus