Temperaturmätning i betstukor

Temperaturmätning i bestukor kan leda till onödiga förluster

UR TIDNINGEN BETOLDAREN

Noggrann och tillförlitlig övervakning av temperaturförändringarna i betstukan är en av nycklarna till säker och lyckad lagring av sockerbetor. Med god kännedom om hur temperaturen förändras i ett lager kan de rätta åtgärderna sättas in i tid och onödiga förluster undvikas.

De flesta lantbrukare som långtidslagrar betor är medvetna om betydelsen av temperaturövervakning och stoppar ner termometrar i stukan som sedan läses av manuellt. Teknikutvecklingen går framåt och ny teknik finns idag tillgänglig som kan förenkla övervakningen och öka noggrannheten.

Placering av termometrar

I en trapetsstuka är en till två termometrar/200 ton lagom, i t ex en 60 meter lång stuka kan det då vara lämpligt med tre avläsningspunkter. Registreringen av temperaturen bör ske på 1/3 av stukans höjd från marken och i mitten horisontellt sett. Enklast ordnas detta genom att ett plaströr sticks ner från toppen av stukan. Ett långt järnspett kan behövas för att göra ett hål att sticka ner röret i. När röret sen väl är på plats är det enkelt att sänka ner en termometer eller en temperaturgivare och sedan täta rörets topp med en kork, se bilden på betstukan.

 

Termometrar

Den vanliga analoga stuktermometern – exempelvis den som har delats ut av Danisco - är enkel att använda och lätt att sänka ner i ett plaströr i stukan. Säkert finns det en hel del olika analoga termometrar att välja mellan för ändamålet. Nackdelen med att använda en vanlig termometer är att man endast ser temperaturen vid avläsningstillfället. Görs inte avläsningar dagligen kan man missa förändringar i temperatur som kan indikera att något större är på gång.

Dataloggrar

En datalogger är en elektronisk enhet som läser av och lagrar värden från exempelvis en temperaturgivare med ett givet tidsintervall. Loggern består av en mikroprocessor, ett minne och en analog/digital omvandlare. Antalet givare som kan kopplas till en logger varierar, men vanligt är 1-8 stycken det gäller exempelvis PC-loggern. Det finns också enklare loggrar med endast en inbyggd givare, t.ex. Tinytag. Ofta anges det hur många kanaler en logger har och det är antalet kanaler som avgör hur många givare som kan anslutas. Till varje kanal kan det anslutas en givare. Loggern kan ställas in för att lagra värden med olika tidsintervall, exempelvis ett värde var tionde minut. En del modeller kan läsas av från en display på loggern, medan andra behöver tankas av via kabel till en dator. De värden som har överförts till datorn kan sedan enkelt presenteras som ett diagram över hur temperaturen förändras med tiden. Likaså är det lätt att plocka ut max-, min- och medelvärden för en viss period.

Trådlös övervakning

Idag finns även relativ enkel teknik för övervakning av temperatur på distans. En teknik som används är GPRS, d v s dataöverföring via det mobila GSM-nätverket. Detta fungerar så att dataloggern sparar registrerade temperaturvärden och överför sedan dessa via mobiltelefonteknik till en server på Internet, där användaren loggar in via sin hemdator och kan därifrån följa temperaturförändringar på mätplatsen. En annan teknik är att överföra mätdata från en trådlös givare till loggern med radiovågor.

Loggeranvändning i praktiken

När vi på NBR genomför lagringsförsök eller i andra situationer, där temperaturen har stor betydelse, använder vi oss av temperaturloggrar. Till lagringsförsöken använder vi en modell med 20 externa givare som kan placeras på olika ställen i stukan. Detta ger en mycket god och detaljerad bild över temperaturen i stukan. Loggern ställs vanligtvis in till att lagra ett värde i timmen från varje givare. Den typ vi använder oss av har också en display i vilken man kan se den aktuella temperaturen när man besöker platsen. Andra tillfällen då vi använder temperaturloggrar är t ex på våren när vi vill mäta marktemperaturen från sådd och till uppkomst. Då använder vi en enklare variant med inbyggd givare som grävs ner i marken och plockas upp när mätningen är slutförd.

Av Anders Rydén på Nordic Beet Research tidigare SBU AB, nr.3 av Betodlaren, September 2007

Rådgivning Lantbruk Produkter för mätning i Lantbruk

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus