Temperaturövervakning för större jordgubbsskörd

Genom att övervaka temperatur och fukt i växthus får man optimala odlingsförhållanden för jordgubbarna.

Plant-tech Innovations Ltd är en plantskola i Storbritannien som odlar jordgubbsplantor. Sarah Corbin som är affärsutvecklingschef är även ansvarig för datainsamling och analys av data. Genom den insamlade datan är det möjligt för företaget att optimera tillväxten och säkerställa att plantorna ger maximal skörd vid rätt tidpunkt.

Använder Tinytag

Temperatur och relativ luftfuktighet mäts en gång i timmen med hjälp av fem stycken Tinytag View 2. Målet med mätningarna är att företaget ska kunna spåra och analysera de klimatvariabler som växterna utsätts för. Jordgubbsplantor anpassar sig nämligen efter säsongerna, och vad som triggar hur de utvecklas är vissa klimatparametrar. Genom att hålla kolla på klimatet kan Plant-Tech anpassa temperatur och fukt i växthusen.

– Jag hade använt Tinytags tidigare, och vi har dessutom blivit rekommenderade att använda dem av en annan agronom. Jag tycker att de är flexibla, robusta och enkla att använda. Det går dessutom snabbt och enkelt att ladda ner data. Tinytag ger oss de svar vi behöver för att möjliggöra bästa möjliga hantering av våra anläggningar, säger Sarah.

Läs också: Frosten kan förstöra odlingen

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus