Intab Wireless System

INTAB WIRELESS SYSTEM - TRÅDLÖSA RADIOLOGGERS FÖR FJÄRRÖVERVAKNING

Bra räckvidd – upp till en kilometer fri sikt. Hög tillförlitlighet.

Intab Wireless System är ett kompetent och lättanvänt loggersystem. Tillförlitligheten på mätsystemen är mycket bra. Täckningen fungerar fint även i otillgängliga områden. Radiologgrarna har dessutom interna batterier för drift.

- Mycket hög tillförlitlighet

- Upp till en kilometers räckvidd

- Larm via e-post vid avvikelser, samt rapport via e-post och SMS.

Mätvärden skickas över en säker trådlös förbindelse till basstationen. Mätdata från basstationen hanteras oftast via Intab Cloud (GPRS, Ethernet). Mjukvaran "Sensorgraph" möjliggör användning av Intab Wireless System lokalt utan Internet.

Testa vårt webbsnitt här.