Temperaturmätning hos arktiska fåglar

Vadarfåglar i ArktisFör att förstå hur vadarfåglar häckar mäts temperatur i deras nästen. Över 300 dataloggers ska nu placeras ut på elva platser runt Arktis. Tidigare har flera 100 nästen redan övervakats.

Forskarna fokuserar på små vadarfåglar, även kallade Strandpipare, som lever på Grönland. Mätningar ska nu även göras i Kanada, Alaska, Sverige och Ryssland.

En extern temperaturgivare placeras mellan de (oftast) fyra äggen i boet. Tinytag loggern placeras ungefär 50 centimeter därifrån. Loggrarna är inställda att sampla en gång i minuten under hela häckningsperioden. Innan dataloggrar togs i bruk fick forskarna besöka boet varannan dag för att kontrollera förhållandena. Genom att använda dataloggers har forskarna mer tid till att hitta ytterligare bon, och ännu viktigare, att minimera störningarna för fåglarna.

Spännande mätdata

Mätningarna kan bland annat visa när ungarna kläckts och om boet blir attackerat av rovdjur så att fåglarna tvingas lämna. Forskarna kan även studera hur fåglarna sköter ruvningen. Är det två fåglar som turas om sjunker temperaturen bara tillfälligt. Är det bara en fågel som ruvar kommer temperaturvariationerna vara större då den även måste hinna äta.

Forskarna kan även lägga ihop flera parametrar för att testa olika hyposteser. Detta kan exempelvis vara om fåglar som lämnar boet mer ofta eller längre är mer utsatta för rovdjur. Eftersom viss bakgrundsinformation finns sparad kan forskarna även förstå vad dessa parametrar har för effekt på fåglarnas häckning.

Dr Olivier Gilg summerar:

– Jämfört med tidigare metod, då vi fick åka och besöka boen med jämna mellanrum, kan vi med hjälp av Tinytags samla in stor mängd data utan att behöva störa fåglarna. Att placera loggrarna i ett bo tar bara några minuter och vi har sedan data under hela häcklingsperioden.

Våra olika mätområden Upptäck Tinytag

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus