Mäter temperatur i avfallsanläggningar

– PC-loggarna brukar ju bara gå och gå , säger Thomas Forsberg på Luleå Tekniska Universitet. Han mäter med Intabs PC-loggers i många intressanta sammanhang bland annat i Malå på Ytterbergets vindkraftspark. 

– De håller på att bygga en "hiper" med vindsnurror, berättar han. För att se hur tjäldjupet påverkar betongfundamenten mäter man temperaturer vid varje meter ner till 8 meters markdjup. En 24-kanalig PC-logger 3100i samlar sedan upp mätvärdena för analys i mjukvaran EasyView Pro.

Thomas Forsberg berättar att han har ett tjugotal PC-loggers för olika projekt. På Institutionen för Samhällsbyggnad, där han arbetar, har de använt Intabs loggers i många intressanta sammanhang.

Thomas har även lett flera mätningar på labb samt i avfallsdepåer där man fört in mätsonder och följt temperaturer och syrehalternas förändringar över tid i täckskikten.

Regalskeppet Vasa

Man har även mätt under Regalskeppet Vasa för att övervaka hur säkert hon ligger på sina pontoner. Här övervakades mätningarna via Internet.

– Fartyget flöt på betongkonstruktioner, berättar Thomas, innan man beslöt ställa pontonerna på gjutna stolpar, som numera bär både pontoner och fartyg. Där användes en 16 kanalers PC-logger för att mäta på 8 fullbryggor med äkta sextrådsmätning, dvs vi matade alla givarna från loggerns 12V-matning via en fördelningsplint. Vi mätte t ex på kanal 9 den matningsspänning som givare 1 hade i mätögonblicket och samtidigt mätte vi på loggerns kanal 1 givarsignalen från givare 1.

På detta sätt kan man räkna om de båda signalerna till mV/V och sedan multiplicera mV/V-värdena med kalibreringsvärden för givarna och få väldigt stabila mätresultat.

Läs mer om vår PC-logger Mjukvaran EasyView 10

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus