Temperaturmätning hjälper till att bevara havssköldpaddan

Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot för havssköldpaddornas fortlevnad. I ett världsomspännande bevarandeprojekt undersöker man därför hur havssköldpaddorna anpassar sig till det förändrade klimatet. Det gör man genom att övervaka temperaturer i sköldpaddornas bon med dataloggers av typen Tinytag.

Centrum för ekologi och bevarande vid universitetet i Exeter, har Storbritanniens största antal akademiska forskare med fokus på djurens biologi. En av forskargrupperna är inriktad på studier av havssköldpaddan. Studieplatser finns bland annat på Cypern.

– Alla arter av havssköldpaddor är listade som hotade. Att förstå deras biologi är avgörande för att de inte ska utrotas. Pålitlig temperaturmätning är avgörande och noggrannheten hos Tinytag är en av de bästa på marknaden. Loggrarna klarar mätningar i salt och fuktig miljö bra och vi behöver bara byta batteri i enheterna vartannat år, säger doktor Annette Broderick.

Att intresset för djurens anpassning till klimatförändringar är stort beror på att könen på havssköldpaddans avkomma bestäms av temperaturen vid tiden innan äggen kläcks. Med stigande temperaturer är det därför troligt att hondjuren kommer bli fler. I över 15 år har därför temperaturen i havssköldspaddornas bon undersökts. Anpassar sig inte sköldpaddorna till de ökade temperaturerna, genom att bland annat ändra när och var de häckar, kan det bli nödvändigt att flytta dem till svalare platser. På detta sätt skulle man kunna få en mer balanserad könsfördelning.

Mätningar i boet

Temperaturloggrarna Tinytag Plus 2 placeras i boet vid tidpunkten då sköldpaddorna lägger sina ägg. De robusta loggrarna mäter temperatur med ett intervall på en timme under 40 till 60 dagar. När ungarna grävt sig ur boet kan forskarna tanka av sina loggers.

Med hjälp av mätdata kan temperaturcykeln under hela perioden utvärderas. Målet är att placera en logger i varje havsköldpaddsbo som finns på Cypern, där mellan 200-300 kullar kläcks varje år.

Studierna har visat att en stor del av avkomman är honor. Kullar som befunnit sig i temperaturer över 34°C har mycket få hanar.
Informationen från de Tinytag som används hjälper forskarna att förutse hur könskvoten kommer påverkas i framtiden.

Foto: Alan F. Rees / Archelon

Rådgivningssida Vatten

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus