Mätning i projekt mot antibiotikaresistens hos uppfödd fisk

Bakterieutveckling och temperatur har ett nära samband. Därför gjordes temperaturmätningar under ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens hos fisk.

Matthieu Gaumé är ingenjör vid ITAVI, en fransk institution som forskar kring fiskodling. Han har forskat en del kring antibiotikaresistens hos odlad fisk. Under forskningsprojektet har han använt sig av Tinytag Aquatic 2 för att samla in temperaturdata. Datainsamlingen skedde var 15:e dag i 18 månader och temperatur registrerades var femte minut. Loggrarna placerades i ingående vattenflödeskanaler hos de fiskodlingar som deltog i studien.

Förutom att baterieutvecklingen i vattnet är direkt korrelerad med vattentemperaturen drivs även utvecklingshastigheten för bakteriekolonierna direkt av temperaturen.

Aquatic passade bra

Att forskningsgruppen valde Tinytag Aquatic berodde på att den passade väl in i kravbilden. Aquatic är en robust och vattentät logger med lång batteritid. Att mäta under den utsatta tiden var inga som helst problem. Matthieu var dessutom mycket nöjda med resultaten.

– Jag tycker loggern är perfekt för forskningsprojekt ute i fält. Den registrerar temperatur med hög precision och har visat sig vara tillförlitliga under hela mätperioden, säger han.

Läs mer om mätning i vatten här.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus