Tinytag

Filter

Mätstorhet

Temperaturintervall

Avläsning

IP Klass (xx eller högre)

Tillval

  • Larm
  • Display
  • Intern givare
  • Extern givare