Mäter på tåg

På tåg i Holland mäter man klimatförhållanden med hjälp av det fjärrmätande loggersystemet Intab Wireless SystemRadiologgers för mätning av temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid används.

I sju tåg, som har sex vagnar vardera, placeras mer än 700 radiologgers. Varje vagn har varsin basstation med GPRS-överföring. Data avläses sedan via webben.

En stor anledning till att valet föll på Intab Wireless System är att även andra mätstorheter kan mätas, bland annat tågets batterispänning och hur dörrarna öppnas och stängs.

Rådgivningssida Transport Utbudet av Wireless System

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Logistik & transport