Logga luftkvalite och miljö i flygplan

PC-loggers är flexibla instrument. Det är nästan bara kunnandet och fantasin som sätter gränser. Som exempel kan nämnas att en ”PC-logger 2100” användes av ett engelskt företag för att mäta, logga och dokumentera luftkvalitet och miljö i äldre flygplan av typen BAe 146 och Boeing 737-300.

Man mätte i huvudsak följande parametrar:
Lufttemperatur och operativ temperatur
Lufthastighet
Kolmonoxid
Koldioxid
Kvävedioxid
Flyktiga organiska ämnen
Karbonyler s.s. formaldehyd, acetaldehyd, aceton, och akrolein
”Halvflyktiga” organiska ämnen s.s. hydraulolja mfl.
Bakterier och mögel
Damm, kvalster och allergener
Mikroskopiska partiklar.

Rapporten utgör mycket intressant läsning.

Läs hela rapporten om mätning i flygplan.

Läs mer om Intabs datalogger PC-loggern

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Logistik & transport