Övervakning av korrosion på betongbroar

– Bland annat övervakar vi korrosionen i broar genom att mäta armeringsjärnens elektrokemiska potential säger Jan Eri, VD vid Protector AS.

Vi mäter även salthalten i betong och korrosionen i parkeringshus, höghus och på kajer. Vårt verksamhetsområde är relativt nischat till stora kritiska betongkonstruktioner, och att hitta bra och praktisk mätutrustning är avgörande för vår verksamhet.

Intab har tillverkat specialversioner av sina loggrar till oss, både vad gäller elektronik och programvara. Intabs främsta fördel är att de konstruerar exakt den produkt som vi behöver. Lägg därtill deras stora engagemang och den höga positiva servicenivån och jag kan tveklöst rekommendera dem avslutar en nöjd Jan Eri.

Viktigt med bevarande

Eftersom det är väldigt dyrt att bygga nya betongkonstruktioner som t.ex. broar blir man mer och intresserad av att öka livslängden på de gamla.

Vid Protector har man utvecklat metoder för att öka livslängden väsentligt med hjälp av katodskydd med ledande färg som anod. Dessa metoder är allmänt vedertagna och används runt om i Europa. Protector har ett långtgående samarbetsavtal med EU (Eureka) där det löpande bedrivs internationell forskning för att förfina metoden.

Protector har ett flertal installationer av Tinytag samt PC-loggers. PC-Loggrarna kan även tömmas automatiskt via modem.

Se våra olika mätområden

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Logistik & transport