Temperaturkontroll under transport säkrar kvaliteten

Växtgrossisten Guernsey Clematis Nursery använder Tinytag för att övervaka temperatur och relativ luftfuktighet under exporten. På så sätt kan de säkerställa att växterna behåller sin kvalitet.

Vid transporter är det många gånger av vikt att veta att varorna anländer i samma goda skick som när de lämnade leverantören. Detta gäller särskilt vid gods som är ömtåligt och därför kräver jämna klimatförhållanden för att hålla rätt skick. För att säkerställa att klimatet har varit konstant under transporten använder Guernsey Clematis Nursery sig av Tinytags.

Den brittiska växtgrossisten exporterar till USA och Kanada. Enligt exportlagarnas föreskrifter måste växter komma in i landet utan jord runt rötterna. Detta gör att de är väldigt känsliga för torka. Växterna måste därför förvaras så svalt som möjligt – men utan att frysa.

– Vi lägger en enhet i en av lådorna som växterna levereras i och ber sedan våra kunder skicka tillbaka loggern tillsammans med ett frågeformulär. Varje avvikelse i temperaturen varnar oss för eventuella problem och vi undersöker då orsaken, säger försäljningschef Lindsey Reid och fortsätter:

– Tinytag är användbara för oss eftersom vi med hjälp av dem kan övervaka temperaturen genom hela resan. En gång registrerades en spik i mätningen. Med hjälp av informationen gällande datum och tid kunde vi spåra problemet till en värmare som växterna hade placerats bredvid i ett godslager.

Rådgivningssida Transport/Logistik

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Logistik & transport