q

Säker transport av dyr tavla

Hur kan man garantera att inget hänt under en transport? Svaret kan ges av en minilogger som registrerar och lagrar allt som händer under en viss tidsperiod. Miniloggern MSR 145 kan registrera stötar i tre riktningar, temperaturvariationer och luftfuktighet.

Den lilla enheten i storlek med ett vanligt AA-batteri, säljs av Intab i Stenkullen och presenterades på industrimässorna i Malmö i våras. Kulturmuseerna i Helsingborg har investerat i systemet med loggers och dessa används när konst ska lånas ut till utställningar på andra museer. Det säger sig självt att en oersättlig tavla från 1700-talet måste transporteras med extra stor försiktighet om den ska lånas ut.

Med lastbil till Finland

I samband med tranporten kom loggern till användning när ett museum i finska Vasa arrangerade en utställning i somras med konstverk av den svenskfödde porträttkonstnären Alexander Roslin. Hans mest kända verk är troligen ”Damen med slöjan”, som hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Även Helsingborgs museer har en tavla av denne konstnär i sin ägo, och den tavlan lånades ut till det finska museet. Tavlan packades in i ett specialtillverkat emballage, en låda i plywood med inrede av elastisk expanderad polymer. En MSR-logger lades i lådan som sedan skickades med speditionsfirman MTAB, som specialiserat sig på tranport av konst och ömtåligt gods.

– Vi har som rutin att vara med när våra konstverk packas upp så jag flög upp till Finland, var med när tavlan kom fram och efter uppackningen tog jag med mig loggern hem, berättar Jenni Lindbom, konservator vid Kulturmagasinet Helsingborgs Museer.

Försiktig körning

Loggern har sedan analyserats av Sanna Arnfjorden Wadström från Intab.

– Analysen är intressant, berättar hon.

Tranporten av tavlan har varit mycket skonsam. De flesta stötar har varit maximalt 2 G, dvs. dubbla gravitationen. Betydligt större stötar uppstår om man slår någonting i ett bord. Vid ett tillfälle har en stöt på 8 G registrerats.

– Innan dess har temperaturen sjunkit från 20 grader till 13. Det kan alltså vara i samband med färjetransporten över Östersjön.

Efter tranporten fick loggern åka hem i handbagaget som Jenni Lindbom hade med på flyget. I jämförelse med färden i lastbil ser hemresan ut att ha varit betydligt våldsammare.

– Det är egentligen inte så farligt. Det ser ofta ut på det här sättet, kommenterar Sanna Arnfjorden Wadström.

Avslöjar allt

Hon berättar vidare att MSR-loggern som använts i detta fall har många andra användningsområden. Medicinindustrin är en kund, men den kan också användas vid transporter av färdigmat och färsk juice för att nämna några exempel på ömtåliga varor som kräver exakt hantering.

– Vi kommer nu också med en inbyggd ljusmätare. Då kommer man t ex att kunna se om lådan öppnats under transporten och när exakt detta har skett, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Text av Börje Åhgren, ur tidningen Pack & Plast nr 9 2009


Bildtext: Tavlan som tillhör Helsingborgs museer föreställer en kunglighet vid det franska hovet. Den skickade från Helsingborg till Vasa i Finland med lastbil. Foto: Sven Olof Larsén

 

Rådgivningssida Museeum och Slott Jämför våra MSR-loggers

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Logistik & transport