Porten är upptagen

7) Jag har en ”riktig” COM-port men EasyView meddelar att den används av ett annat program eller att den inte går att öppna.

 

Om EasyView meddelar att den inte kunde öppna serieporten eller att den är upptagen,så har du ett annat program i din dator som inte ”släpper” porten. Kända ”problembarn”är telefonsynkroniseringsprogram, handdatorprogram, drivrutiner till Bluetooth m.fl.Det är helt nödvändigt att antingen avinstallera det program som ställer till problem
eller på något sätt spärra det. Kontakta din datoravdelning om du inte hittar lösningen.