Kalibrering & service

Kalibrering av Tinytag

KalibreringVid justering/kalibrering av Tinytag loggers förlitar man sig på referenser enligt DANAKS och Swedacs spårbarhetsstandard.

Vi erbjuder kalibrering av:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • 2-kanalig luftfuktighet och temperatur
  • Ström och spänning

Vi tillhandahåller följande kalibreringar.

En ny Tinytag håller den specifikation som uppges på hemsidan samt i våra manualer och broschyrer. Både upplösning och total osäkerhet finns specificerad.
 

Se våra skräddarsydda kalibreringspaket för temp och fukt

Det går fint att kalibrera både nya och gamla instrument. Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat. Du kan själv välja kalibreringspunkter enligt tabellen nedan.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "signal". RH-Loggen kan i undantagsfall behöva justeras om. Detta kan göras av Gemini i England. Visar loggern fel beror det dock oftast på att fuktsensorn blivit smutsig och behöver bytas eller rengöras.

Det är vanligt att man låter kalibrera och eventuellt justera loggern en gång per år. Tinytag RH skall vid höga krav på noggrannhet kalibreras var sjätte månad.

Expresskalibrering av temperatur, RH samt ström och spänning genomförs på Intab. Vi samarbetar även med Gemini Dataloggers samt ackrediterade RISE (f.d.SP) (temperatur) och Exova (temperatur och relativ luftfuktighet).
I samband med kalibrering byter vi servicekit (batteri, fuktpåse och eventuell O-ring).

 

 

Spårbar

Ackrediterad

Ackrediterad

 Lab Intab Exova RISE (f.d.SP)
Temperatur Ja (två punkter) Ja (en punkt) Ja (två punkter)
Relativ luftfuktighet Ja från 990:- Läs mer här Ja (en punkt) Nej
Ström/spänning Ja (1 590 kr) Nej Nej
 CO2  Ja (1 990 kr)  -  -
Leveranstid 3-10 dagar Två veckor vid express, annars upp till sex veckor. 1-2 veckor
Område

-20°C till +110°C / 0 till 20mA / 0
till 10V

RH-logger: 5%RH till 95%RH vid +5°C till +50°C

5%RH till 95%RH vid +5°C till +50°C -35°C till +80°C internt / -90°C till +200°C externt
Övrig information Kalibrerar temperatur och fukt
kombinerat eller temperatur separat.
Kalibrerar temperatur och fukt kombinerat. Kan kalibrera utanför angivet område mot en extra kostnad.
       

PRISER

     
Temperatur 790 kr - 1 690 kr
Temperatur/RH

från 990:- Läs mer här.

 

 

2590 kr (logger 1)

2990 kr (logger 1 express)

1790 kr (logger 2 vid samma punkter)

-
Extra punkt

179 kr (templogger)
399 kr (extra klimat tem/RH-logger)

690 kr (samma temp)

1090 kr (annan temp)

Extra temperaturpunkt - 490 kr
Extra utökad temperaturpunkt - 690 kr

 

Notera att följande måste anges vid beställning
- Vid vilka punkter kalibreringen skall utföras?


Fyll i vår serviceanmälan och ange kalibreringspunkter

Läs om hur du själv kan testa noggrannheten för din Tinytag.