Kalibrering & service

Kalibrering av Tinytag

En ny Tinytag håller den specifikation som uppges på hemsidan samt i våra manualer och broschyrer. Både upplösning och total osäkerhet finns specificerad. 
Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat. Du kan själv välja kalibreringspunkter enligt tabellen nedan.

Expresskalibrering av temperatur, RH samt ström och spänning genomförs på Intab. Vi samarbetar även med Gemini Dataloggers samt ackrediterade RISE (temperatur) och Element för temperatur och relativ luftfuktighet.

Vid justering/kalibrering av Tinytag loggers förlitar man sig på referenser enligt DANAKS och Swedacs spårbarhetsstandard.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan ackrediterad samt spårbar kalibrering.

 

Våra olika kalibreringar Skräddarsydda kalibreringspaket för temp/RH Kalibreringspaket för temperatur 

 

Spårbar

Ackrediterad

Ackrediterad

 Lab Intab

Element Metec 

RISE 
Leveranstid 3-10 dagar upp till sex veckor, expressalternativ tar två veckor 1-2 veckor
Temperatur Ja, 799:- (två punkter)  Ja (en punkt) Ja (två punkter), 1 799 kr
Relativ luftfuktighet Ja, från 999:-

Ja (en punkt)

2599 kr (logger 1)

2999 kr (logger 1 express)

1799 kr (logger 2 vid samma punkter)

Nej
Extra punkt

179 kr (templogger)
299 kr (extra klimat temp/RH-logger)

699 kr (extra fuktpunkt vid samma temp)

1099 kr (extra fuktpunkt vid annan temp)

Extra temperaturpunkt - 499 kr
Extra utökad temperaturpunkt - 699 kr
Ström/spänning Ja (1 599 kr) Nej Nej
 CO2  Ja (2 999 kr). Kalibreringen görs hos tillverkaren Gemini Dataloggers.  - -
Område

-20°C till +110°C / 0 till 20mA / 0
till 10V

RH-logger: 5%RH till 95%RH vid +5°C till +50°C

5%RH till 95%RH vid +5°C till +50°C

-35°C till +80°C internt / -90°C till +200°C externt. 

Kan kalibrera utanför angivet område (-35 °C till +80 °C) mot en extra kostnad.

Övrig information Kalibrerar temperatur och fukt
kombinerat eller temperatur separat.
Kalibrerar temperatur och fukt kombinerat.  

 

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "signal". RH-Loggern kan i undantagsfall behöva justeras om. Detta kan göras av Gemini i England. Visar loggern fel beror det dock oftast på att fuktsensorn blivit smutsig och behöver bytas eller rengöras.

Notera att följande måste anges vid beställning
- Vid vilka punkter kalibreringen skall utföras?

Fyll i vår serviceanmälan och ange kalibreringspunkter

Läs om hur du själv kan testa noggrannheten för din Tinytag.