Kvalitetsförbättringar med temperaturkoll

Inom livsmedelsindustrin är det av största vikt att hålla rätt temperaturnivåer.

– Vi har många råvaror som ska förvaras kallt och om det är fel temperatur riskerar vi i värsta fall att råvaror måste kasseras, säger Anne-Lie Pettersson på AB Stockmos Fruktindustrier.

Med en ny temperaturövervakning har företaget gjort kvalitetsförbättringar.

Vid tillverkning och hantering av livsmedel måste temperaturnivåerna noteras. Enligt föreskrifter ska alla utrymmen för transport, lagring och förvaring av djupfrysta livsmedel vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur minst var fjärde timme.

AB Stockmos Fruktindustrier, som tillverkar bär- och fruktdrycker, började fjärrmäta med Intab Wireless System för några år sedan.

– Vi är BRC-certifierade och har därför krav på oss att mäta temperaturen minst var fjärde timme, berättar Anne-Lie Pettersson och fortsätter:

– När vi började att mäta upptäckte vi att avfrostningen måste ställas om. Vi fick för hög temperatur vid varje avfrostning, något som inte upptäcktes vid manuell avläsning.

Med givare som via en basstation sänder mätvärdena till internet är det enkelt för Stockmos att följa temperaturförändringarna. Det har förenklat arbetet för företaget.

– Vi får en pdf-fil automatiskt varje vecka och jag har en genväg på skärmen för att lätt logga in och se om det har varit någon händelse. Vi har dessutom larm till både mejl och mobiler om det blir fel temperatur, berättar Anne-Lie Pettersson - som ser många fördelar med systemet.

– Lättanvänt och tydligt för alla, tycker hon.

I januari 2014 förvärvades Stockmos av Kiviks Musteri.

Rådgivningssida Livsmedel Produkter för temperaturmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Livsmedel