Temperaturövervakning av kyckling

Att livsmedelsproduktionen sker på rätt sätt är viktigt. Bland annat är nedkylningen ett steg som måste kontrolleras. Därför används Tinytag för att säkerställa att kyckling kyls så snabbt som möjligt efter slakt.

Att logga temperaturen i kylar, frysar och kylda lagerutrymmen är viktigt. Ett krav är att nedkylning ska ske så snabbt som möjligt, helst snabbare än fyra timmar.

T. Soanes & Son har sysslat med kycklinguppfödning i 65 år. De använder Tinytag temperaturloggers för att hålla koll på nedkylningen av kycklingarna efter slakt. För att följa gällande riktlinjer bör detta ske så snabbt som möjligt.

Tinytag Plus 2 temperaturloggers är placerade på olika platser i lokalerna, bland annat vid kylaggregat, i frystunnlar och i kylda förvaringsutrymmen. Inspelad data används för att verifiera att temperaturerna håller sig på rätt nivåer. Är temperaturerna utanför specifikationen sätts åtgärder in gällande lagring av den färdiga produkten och för justering av kylaggregatet.

När Andrew Dolman, som är teknisk chef på företaget, anställdes hade Tinytag varit i bruk sedan länge.

– Att använda Tinytag är ett enkelt och effektivt sätt att mäta temperaturer i svårtillgängliga områden eller i situationer där det krävs långsiktig övervakning. Utan Tinytags skulle vi inte kunna bestämma de faktiska kylningskurvorna för kycklingen, kommenterar han.

Rådgivningssida Livsmedel Produkter för temperaturmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Livsmedel