Intab Flexible System

INTAB FLEXIBLE SYSTEM - HÖG PRESTANDA OCH STORA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Med Intab Flexible System finns stor potential till avancerade mätningar på ett enkelt sätt.

Ett mångsidigt, kraftfullt och kostnadseffektivt system.

Huvudenheten har:

- Åtta konfigurerbara analoga ingångar
- Åtta digitala in-/utgångar
- Två reläutgångar
- Plats för 512000 mätvärden lokalt i enheten
- Plats för SD-kort på maximalt 16GB vilket ger plats för cirka 4 miljarder mätvärden.
- Upp till 128 beräknade kanaler
- Upp till 32 larm
- Modbus TCP/RTU 
- Upp till 64 externa kanaler som Modbus RTU Master

Ingångarna hanterar analoga och digitala signaler med hög upplösning och hastighet. Trots hög prestanda och stora anslutningsmöjligheter är systemet enkelt att konfigurera och använda.

Enheterna kan fungera antingen som en master eller slave via Modbus RTU. Ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP, generering av e-post (SMTP), SNMP och Modbus TCP.

Systemet har konfigurerbara analoga ingångar för termoelement, PT100, PT1000, spänning och ström. Varje logger har även två reläutgångar och åtta digitala portar som individuellt kan konfigureras som in- eller utgångar. Upp till 128 beräknade kanaler kan användas för att utföra operationer baserade på uppmätta värden. Systemet kan även signalera för upp till 32 larmhändelser, som kan generera att exempelvis e-post skickas. Trådlösa enheter finns som tillval.

En färgdisplay kan fästas på loggrarna eller på distans. Väljer man att ha displayen på distans ansluts den till logger via kabel och möjliggör övervakning exempelvis på utsidan av det rum där loggern mäter.