q

Globtemperatur


GI-110

Jämför produkt

1 990 kr Exkl.moms

St

Givare för globtemperatur, termoelement typ K mini. Behövs vid uträkning av operativ temperatur.

Mät den operativa temperaturen

Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur utan också på vilken temperatur ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv) har. Detta kallas operativ temperatur. Vid beräkning av operativ temperatur tas hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. Detta för att bättre återge hur människor uppfattar klimatet. För att beräkna den operativa temperaturen behövs en globgivare och en temperaturgivare. Även information om luftens flöde behövs. 

Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man använder sig av en globgivare vid beräkning av operativ temperatur. 

Mängden klagomål till hyresvärdar har ökat i och med de nya kraven på energieffektivisering. Detta beror på att de nya lagkraven missuppfattas där det står vilka temperaturgränser som är acceptabla. Dessa är bestämda utifrån den operativa temperaturen, inte lufttemperaturen.

Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskrida 18°C och 20°C för känsliga personer, i bostads- och arbetsrum.

Läs mer om att mäta temperatur i lägenheter på vår rådgivningssida om inomhusklimat.

 

Globen är tillverkad av rostfritt stål, som färgats svart. Insidan består av ljus metall. Detta gör att den mest infallande strålningen absorberas.

Globgivarens emissionsfaktor är 0,98.
Diameter 53 mm, kabellängd 60 cm.

Kabeln, som är två meter lång, är glasfiberisolerad med rostfri skärm. Levereras med minikontakt.

Mätområde -100°C till +650°C
Mätosäkerhet +/- 1,5°C, +/-0,25%
Typ av sensor Termoelement typ K
Tidskonstant 2h (8 minuter till 63,2% i rörlig luft)
Extern givare Ja