HIC-mätare

Säkerheten är viktig när det gäller lekplatser 

Enligt Socialstyrelsen och DN skadas ca 42 barn varje dag på lekplatser i Sverige.

Kvaliteten på den yta där en lekplats är förlagd förändras över tid. Att regelbundet genomföra HIC-tester (Head Injury Criteria) är därför viktigt för att bibehålla kvaliteten. Olyckan är lätt framme och med ett för hårt underlag kan skadorna bli omfattande.

Med en HIC-mätare är det enkelt att utföra testerna. På bara några minuter genereras en fullständig rapport med den information som behövs för att lekplatsen ska vara säkrare för barnen.

Bra läsning:

Säkerhet i fokus
- Med hjälp av HIC-tester kontrollerar DALPIN ApS att lekplatsens underlag
Vanligt med anmärkningar gällande underlaget på lekplatser.