Sammanfoga mätningar

Du kan sätta ihop flera mätningar genom att välja "EasyView filer" på programmets startsida. Markera de mätningar du vill sammanfoga genom att hålla nere Ctrl. Tryck sedan på "Slå samman".

Välj sedan om du vill öppna mätningarna i ett nytt dokument eller i något av de befintliga dokumenten. Du kan också välja om du vill sammanfoga mätningar i dokumentet eller om du bara vill länka mätningarna.

Har du använt samma logger vid flera mätningar och vill lägga ihop denna logger i samma kanal, välj "Koppla samman identiska kanaler". Du kan sedan välja vilka egenskaper som ska matcha för att kanalerna ska läggas samman, exempelvis serienummer.

Väljer du "sammanfoga i befintligt dokument" kommer anteckningarna i ursprungsmätningen finnas kvar.  I fallet med bilden bredvid, så kommer anteckningarna i filen ”Förbrukning Mars” att finnas kvar, och mätdata från ”Förbrukning April” kommer läggas till.