Mjukvara Easyview - funktioner

Infotabellen (Här uppdelad i två kolumner)

Hanterar upp till 500 kurvor fördelat på 20 axlar.
Fördela storleken på delfönster efter önskemål. Välj teckenstorlek för optimal läsbarhet.
Plugin-fönstret.
Just denna "plugin" kallad Datatabellen presenterar dina mätdata som siffror.