true Bidra till hållbar konsumtion q

Bidra till hållbar konsumtion

Så kan företag bygga affärsmodeller som bidrar till hållbar konsumtion

Vid seklets slut beräknas vi dela jordklotets ändliga resurser med elva miljarder människor. Då räcker inte dagens sätt att angripa frågor om hållbarhet och minskad konsumtion.

– Vi behöver mäta framgång på nya sätt. Från att tillverka och sälja så mycket produkter som möjligt till att undersöka hur organisationer kan ge människor bästa möjliga förutsättningar att leva meningsfulla liv, säger Dennis Pamlin , innovationsexpert på RISE.

Fortsätter utvecklingen som idag kommer utvinningen av världens naturresurser öka med 60 procent till år 2060 jämfört med 2020 års nivåer, enligt FN:s resurspanel IRP:s senaste rapport.

Hur ska företagen göra för att vända på utvecklingen och hitta en plats i en verkligt hållbar framtida värld?

Intab har tänkt på detta i många år och har satsat på produkter som håller länge och vi kan vara stolta över. De flesta av våra produkter återkommer för kalibrering år efter år och vi får ofta höra av våra kunder att de återkommer till oss på grund av detta. Vi säljer inga engångsprodukter då det inte känns bra av miljöskäl. Vår stolthet PC-loggern som vi inte inte länge säljer (hittar inte komponenter) repareras och kalibreras fortfarande för fullt. Vi får in loggers som är över 20 år gamla och som fortfarnde jobbar på, lika bra.
Vi har även ett hyrsortiment vilket är riktigt bra ut miljösynpunkt då enheterna används flitigt och aldrig läggs på hyllan. Läs mer om vår hyror här. 

Flytta fokus från att göra nuvarande organisation bättre

Enligt Dennis Pamlin behöver vi ett systemskifte, i det närmaste en reboot av vårt ekonomiska system, som har tjänat oss väl då det gäller materiell välfärd i den rika världen, men är vid vägs ände då det gäller rättvisa och ekologisk hållbarhet. Han utvecklar hur han tänker genom att rikta sig mot traditionella företag:

– Flytta fokus från hur ni gör nuvarande organisation bättre, till att se hur ni levererar lösningar på mänskliga behov på bästa sätt. Den typen av drivkraft finns inte inbyggd i vårt ekonomiska system i dag, där vi har reducerat allting till att handla om vinst.

Systemskiftet som Dennis Pamlin hoppas på skulle innebära att företag går från att ha som syfte att sälja så mycket produkter som möjligt, till att undersöka hur man med sina produkter eller tjänster kan ge människor bästa möjliga förutsättningar att leva meningsfulla liv.

Från slit-och-släng till cirkulära lösningar

En del av systemskiftet är övergången till en globalt hållbar cirkulär ekonomi som präglas av att affärsmodellerna fokuserar på optimal resursförbrukning i förhållande till mänskliga behov. Istället för slit-och-släng handlar det om att skapa kvalitet från början, att designa för lång livslängd, med reparation och uppgradering, och att återtillverka, återbruka och återvinna. Ann-Charlotte Mellquist, forskare och enhetschef på RISE, ser en framtid där företagen behöver hålla hårdare i de resurser som finns.

– Som företagare skulle jag vilja ha intjäning på samma produkt gång på gång. Affärsmodellen bör alltid bygga på så höga intäkter som möjligt per tillverkad enhet.

Exempel på det är produkt-som-tjänst-baserade modeller. Det innebär att ägarskapet och kontrollen över produkten behålls hos det säljande/tillverkande företaget.

– På det sättet kan samma produkt ge många intäktsströmmar över tid, istället för bara en gång som i en linjär modell. Samtidigt ökar ägarskapet över produkten och de råvaror den består av motståndskraften mot råvarubrist, inflation och geopolitiska störningar.

Läs inlägget i sin helhet hos hos Rise