Mätområden

Produkter efter mätstorhet

För det mesta är det lätt att veta vad man ska mäta, men att välja rätt mätinstrument kan vara svårare. Intab har över 40 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder på rätt spår.

 

Temperatur

Mätinstrument för för livsmedel, inom-/utomhusklimat, industri mm.

Relativ luftfuktighet

RF eller på engelska RH, är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga.

Koldioxidhalt

VIktigt att följa riktlinjer kring luftkvalitet i lokaler.

El och Energi

Hitta eltoppar, eltjuvar och energiläckage på ett smidigt sätt.

Processignaler

Att logga processignaler är ett bra sätt att förhindra driftstopp.

Ljus

Mät lux eller UV för att garantera kvaliteten på transporter, föremål eller arbetsplatser.

Stöt och acceleration

Vår populära MSR-logger mäter bland annat stöt, vibration och acceleration.

Tryck

Mät relativt-, aboslut- eller differenstryck.

Puls

Mät puls för att kontrollera flöden, besöksantal eller el.