q

Felsökning i värme- och ventilationssystem

Bengt Bergqvist Energianalys arbetar med felsökning i värme- och ventilationssystem.

Problem kan vara högre energianvändning än förväntat, spridning av matos och andra dofter eller missnöje över inomhusklimatet.

I arbetet mäts tryck, temperatur och koldioxid.

Bengt Bergqvist startade sitt företag 2010 efter att ha varit aktiv i branschen som VVS-konsult under många år. Både som ansvarig för en energi- och installationssektor på NCC Teknik och som gruppchef för en förvaltningsgrupp på Sweco Theorells har han använt sig av Intabs loggers.

Idag använder Bengt tryckloggers för att logga tryck i tilluft- och frånluftskanaler vid felsökning. På så sätt kan drifttider och flödesvariationer över dygn och vecka bestämmas.

För att spåra matos och andra dofters spridning i ventilationssystem doseras spårgas (koldioxid) i frånluft. Koldioxidhalten loggas sedan i uteluft-, tilluft och avluftskanal. Vid ökade koldioxidhalter i uteluftskanalen kan till exempel kombihuven vara otät eller så finns otätheter i takgenomföring alternativt förekommer kortslutning mellan avluftshuv och uteluftintag. Sker ökningen i aggregatet kan det bero på otätheter i till exempel värmeväxlaren.

– Jag doserar exakt 0,5 liter koldioxid per sekund under två minuter och loggar halten i de tre kanalerna samtidigt. Det gör jag med ett samplingsintervall på fem sekunder. Efter detta loggar jag utan dosering under åtta minuter och sedan återigen i två minuter med dosering, förklarar Bergqvist.

Vid funktionskontroll av värmeåtervinningsaggregat används Tinytag Ultra 2. Då mäts temperaturverkningsgrader vid olika utetemperaturer och under avfrostning med ett samplingsintervall på fem minuter.

Några av Bengt Bergqvist största kunder är NCC, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

– Jag använder Intabs loggers för att de är tillförlitliga, mäter rätt och är enkla att använda. Dessutom är det bra att kunna mäta många olika mätstorheter med loggers från samma fabrikat, avslutar Bergqvist.

I detta projekt använde sig Bengt utav: 
Tinytag trycklogger

Tinytag CO2 logger med display, denna är numera ersatt av Comets koldioxidlogger. Comet har även loggers för fjärrövervakning av koldioxid.

Tinytag Ultra 2

Läs hela rapporten härVärmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus – Mätning och utvärdering

Rådgivningssida Inomhusklimat

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi