Mätning viktigt om diskussion uppstår

För Lerums kommun och driftingenjören Peter Spalin är mätning ovärderligt.

– I de fall diskussioner uppstår gäller verkligen “att mäta är att veta”, konstaterar han.

Spalin arbetar på sektor samhällsbyggnad – som sköter drift och förvaltning av skolor, förskolor, äldreboende och särskilda boenden. De mäter temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid med Tinytag.

– Mätningarna hjälper oss att på ett enkelt och tydligt sätt visa de olika verksamheterna hur inomhusklimatet varit under mätperioden, säger Spalin – som tycker att den personliga kontakten med Intab är mycket viktig.

– Närheten, bemötandet samt den personliga kontakten med personalen är det jag gillar mest i kontakten med Intab.

Att loggrarna är lätta att programmera och tanka av är naturligtvis också en stor fördel

Peter Spalin har arbetat med Intab, som är granne med Lerums kommuns lokaler i Stenkullen, i fyra år. Under åren har han fått ut mycket kunskap från olika typer av mätningar.

Vad skulle du önska att andra skulle ha mer kunskap om?

– Det skulle vara förhållandet mellan temperatur, fukt, ventilation och koldioxid, avslutar Spalin.

Se vår inomhusklimatväska

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat