"Vi vill vara säkra på att resultaten är pålitliga"

Det är viktigt att kontrollera att de loggers man använder mäter rätt.

– För att kunna stå upp för sina uppmätta värden vid ett eventuellt tvistemål bör man kalibrera en gång per år, säger Mats Norrsén på Oskarshamns kommun.

 

Med ett giltigt kalibreringscertifikat är det lättare att bevisa att den mätning man gjort stämmer.

Mats arbetar som drifttekniker och mäter koldioxid, relativ luftfuktighet, temperatur, tryck och luftflöden med bland annat Tinytag.

– Vi har egentligen inga krav på oss att kalibrera, men eftersom vi mäter mycket vill vi vara säkra på att resultaten är pålitliga, säger han och erkänner att det inte alltid varit lika noggrant med kalibreringarna.

– Det har fuskats en del med det förut men sedan ett par år tillbaka kalibrerar vi en gång per år.

Noggrannheten kan ändras

En kalibrering innebär att man kontrollera hur loggern mäter jämfört med en känd referens. En logger ändrar sig med tiden och i vissa fall kan noggrannheten försämras.

– Vid ett tillfälle har vi varit med om att en logger visade ett felaktigt RH-värde, minns Mats.

Just RH-logger är också extra känsliga, bland annat för yttre påverkan. Därför är rekommenderat kalibreringsintervall på dessa sex månader, jämfört med temperaturloggers som bör kalibreras årsvis.

Vad önskar du att fler hade kunskap om gällande kalibrering/mätning?

– Hur man placerar loggers i till exempel en lägenhet för att få rättvisande värden, avslutar Mats. 

Här kan du lära mer om varför man ska kalibrera sina loggers.

 

Mer om våra kalibreringar Vi kalibrerar även loggers om inte är våra egna

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat