Programmet är lätthanterligt

Anna E Lundgren på Armémuseum mäter med Tinytags och utvärderar mätreslutatet i programmet Easyview.

– Programmet är lätthanterligt och självinstruerande. Det är bra om man inte är datorvan, säger hon.

Fler referenser inom Museer & slott