Tar frågan om säkerhet på allvar

Cirka 18 000 barn per år skadas så pass allvarligt på lekplatser att de behöver åka till akuten, enligt Sveriges Radio Värmland. Robert Lapidus jobbar aktivt med att minska denna siffra genom sitt arbete med att säkerställa redskap och underlag för lekplatser och träningsanläggningar.

Robert Lapidus är VD på Readymade AB, ett företag som arbetar med lekutrustning för utomhusmiljöer. Readymade AB arbetar med projektering, anläggning, montering, besiktning och produktutveckling. I rollen som VD ansvarar han bland annat för att säkerställa att produkterna håller en hög standard med avseende på säkerhet och kvalitet.

- Förutom att arbeta med de egna produkternas säkerhet engagerar sig också företaget i SIS/TK 379 tekniska kommitté vad gäller utveckling av nya standarder för lekredskap, fallunderlag mm, berättar Robert och fortsätter:

- Ett exempel är parkourutrustning och träningsredskap där det ibland kan vara svårt att göra exakta bedömningar vad gäller krav på fallunderlag med mera. Här krävs det ibland avstämningar med andra experter inom lek och säkerhet.

Läs mer om vår trådlösa HIC-mätare

Vanligt med bristande underlag

En lekplats, fitnessanläggning eller liknande måste uppfylla olika lekplatsstandarder för att ses som säker. Bland annat handlar det om krav på underlaget för att minska skaderisken vid fall. Detta kontrolleras bland annat genom HIC-mätning(Head Injury Criteria).

- Det är mycket vanligt med anmärkningar gällande underlaget på lekplatser. Det innebär inte att hela lekplatsen underkänns, säger Robert, men det är ett fel som måste åtgärdas inom rimlig tid för att upprätthålla en hög säkerhet på lekplatsen.

Genom att mäta den kritiska fallhöjden med en HIC-mätare får man snabbt svar på om underlaget håller den standard som finns gällande stötdämpande underlag.

- Besiktningsmän förlitar sig på sin erfarenhet av olika fraktioner, storlekar och kvaliteter. De gör ibland olika bedömningar vad gäller fallunderlagens dämpande egenskaper i olika specifika fall, konstaterar Robert och fortsätter:

- För att få en så bra uppfattning som möjligt om underlagets dämpande egenskaper rekommenderas användning av en digital HIC-mätare.

Se upp med ogräs

Underlag förändras över tid vilket kräver regelbundna kontroller. Förändringarna kan bero på flera saker så som sand och smuts, intensiv användning, väderförhållanden och att materialet åldras. Några enkla saker att tänka på, berättar Robert är att:

- Ogräs i sanden innebär ofta att sandens dränerande förmåga är ordentligt försämrad. Bark kan ibland förmultna och packa sig. Konstgräs med dämpande PAD kan vara anpassat till en mindre säkerhetsyta än vad lekredskapet kräver. Gummiplattor och gjutgummi är ofta svårt att kontrollera utan extra information från leverantör vad gäller certifiering för olika tjocklekar och dokumentation från utförandet.

Ta frågan på allvar

Enligt ett reportage från Sveriges Radio är dialogen mellan fastighetsägare och myndigheter kring säkerheten bra men ofta handlar det om okunskap kring krav och riktlinjer. Det är något som Robert också kan se i sitt arbete.

- Det jag brukar uppmana till är att ta dessa frågor på allvar för att på så sätt kunna förhindra att barnen skadar sig på brister/fel som i många fall är relativt enkla att åtgärda.

Behövs en kunskapsspridning

Robert tycker att det finns en hel del att önska vad gäller kunskapsspridning och ett gott förebyggande arbete.

- Jag inser att arbetet med lekplatssäkerhet alltid kommer se olika ut på olika håll, säger Robert. Men det handlar om att som ansvarig i en styrelse eller på en skola försöka tillgodogöra sig den kunskap som finns tillgänglig och naturligtvis ta hjälp av expertis i de frågor som kan uppstå gällande lekplatssäkerhet.

Besök gärna Readymade AB på lekplats.se för att få mer information.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lekplats & lekredskap