Med säkerhet i fokus

På en lekplats är olyckor lätt framme. För att undvika skador gäller det att säkerheten är hög. En del i att bibehålla en hög säkerhet är att mäta underlagets stötdämpande förmåga.

– Vi får kontroll på fallunderlagen och kan se om de försämras över tid, säger Bengt Trolle – som är sakkunnig inom Lek och Mark och certifierad besiktningsman av lekredskap i Uppsala kommun angående HIC-mätning.

 

Trolle mäter stötdämpande förmåga hos olika typer av material, till exempel konstgräs, gummiasfalt och fallskyddsplattor, så kallad HIC-mätning. Han insåg snabbt att det var viktigt att kontrollera underlagen, även då de var nylagda. Det hände nämligen att de som la underlagen inte gjorde det på rätt sätt.

Använd en HIC-mätare för kontroll

Många brister

– I början upptäckte vi en del fel, men nu vet de att vi mäter så nu är det sällan det är brister på nylagda underlag, konstaterar Trolle – som började använda Intabs HIC-mätare från två år sedan.

– Jag önskar att jag hade börjat mäta tidigare, men är samtidigt glad att jag väntade, säger han och förklarar:

– Hade jag köpt en mätare tidigare hade jag inte fått en trådlös.

 

Viktigt att mäta

För det är just detta som Trolle gillar mest med HIC-mätaren – att inga sladdar krävs.

– Den är lätt att använda och det är bra att man kan se den kritiska fallhöjden oavsett från vilken höjd man släpper.

Tidigare anlitade kommunen externa aktörer för HIC-mätning. Detta var både dyrt och innebar lång väntetid. En del väljer dock att inte mäta alls när nytt underlag lagts.

– Väljer man att inte mäta har man ju ingen aning om hur underlaget är. Vid ett test några månader senare kan det visa sig att underlaget inte är godkänt, och då är det ju bortkastade pengar, säger Trolle och tillägger att även om ett nytt underlag är testat är det inte säkert att det håller rätt nivå när det väl lagts på plats.

– Testerna är gjorda inomhus i en speciell miljö och det är inte alls säkert att resultatet blir likadant utomhus.

 

Visar svart på vitt

Att kunna visa upp hur underlaget faktiskt fungerar är bra.

– Det ger mig möjlighet att visa svart på vitt hur det ser ut. Det är jättebra att kunna göra det, konstaterar Trolle – som framöver står för en del utmaningar.

Gummiasfalten är på väg bort på grund av att den sägs läcka giftiga ämnen i grundvattnet. I stället kommer det läggas konstgräs på de nya lekplatserna. I Uppsala kommer inte gummiasfalt användas alls längre.

Inte Trolle emot.

– Konstgräs känns skönare att gå på och har även visat bättre resultat. Dessutom är det lättare att byta ut, avslutar han.

Rådgivningssida Lekplatser HIC-mätaren

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lekplats & lekredskap