Stötdämpande underlag ska ge säkrare cykelbanor

Sedan nollvisionen infördes 1997 har antalet döda motortrafikanter stadigt sjunkit. Dödsolyckor bland cyklister har däremot ökat. För att minska antalet olyckor pågår ett forskningsprojekt för att ta fram stötdämpande vägbeläggning. I projektet ingår att testa materialens stötdämpande förmåga med ny mätteknik.

Mellan 2013 och 2014 ökade antalet olyckor med dödlig utkomst med 136 procent och utgjorde då tolv procent av alla döda i trafiken.

Förra året dog 17 personer i cykelrelaterade trafikolyckor i Sverige. 82 procent av cyklisternas skador uppkom vid singelolyckor varav 27 procent av dessa kan kopplas till vägunderhåll. Modelleringar har visat att stötdämpning i vägmaterialen kan leda till upp till 45 procent minskad skaderisk.

Det är Vinnova som finansierar projektet där SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts är huvudaktör. En av parterna i projektet är Intab som deltar med en ny trådlös HIC-mätare för att mäta underlagens stötdämpande förmåga.

Ny, smidigare teknik

– Den nya HIC-mätaren faller bättre än tidigare teknik eftersom den inte har kablar som stör fallet, berättar Sanna Arnfjorden Wadström, VD på Intab och fortsätter:

– Man slipper dessutom långa uppriggningstider vilket gör att mätningarna kan genomföras betydligt snabbare än tidigare. Nu kan alla som följer standarden klara att göra HIC-mätningar. Det öppnar möjligheter för kommuner och markentreprenörer att själva ha koll på sina underlag och därmed minska olycksriskerna.

För att ta fram de olika materialen i cykelbanornas underlag har däckgummi och bindemedel blandats in. Det har visat att ju högre gummiinblandning desto mindre är skaderisken. Just nu testas fem olika underlag på en bana utanför Borås.

Många kommuner har visat intresse för projektet och meningen är att teststräckor framöver ska anlägga i några städer.

Projektet sträcker sig fram till 2018.

Se en nyhetsklipp från TV4 och projektet. Det börjar ungefär sju minuter in i klippet.

Läs och lyssna på artikeln på Sveriges Radio.

Läs mer om vår HIC-mätare

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lekplats & lekredskap