Kontrollerar lekplatsens säkerhet

Med hjälp av HIC-tester kontrollerar DALPIN ApS att lekplatsens underlag är godkänt enligt EN1177.

– Det är inte många i Danmark som har utrustning för att göra liknande tester, säger Bjarne Lundgaard Terndrup som är VD och certifierad lekplatsinspektör.

Företaget har arbetat med HIC-tester under flera år. Tidigare hade de en HIC-mätare ifrån USA, men nu används Wireless HIC-mätare.

– Den fungerar fint. Denna mätare har en bra mjukvara och kan bland annat beräkna den kritiska fallhöjden för just det släppet. Det kunde inte den tidigare mätaren vi hade.

Godkänt enligt standard

Innan HIC-testerna inleddes gjordes inte ett test av underlaget – utan i stället en värdering. För att kunna säkra att lekplatserna kan leva upp till de gällande kraven började företaget sedan med HIC-tester.

Testerna utförs enligt beskrivningarna gjorda i standarden EN1177.

– I praktiken gör vi tre dropp på tre placeringar i fallområdet. Sedan använder vi det sämsta värdet som resultat. Vi utläser därefter data och skapar en rapport, berättar Bjarne.

– Vi har själva konstruerat ett stativ att hänga mätaren på när vi gör våra tester. På så sätt kan vi släppa mätaren på samma höjd flera gånger.

Visar det sig att underlaget inte når upp till gällande krav meddelas kunden detta.

– Sedan är det deras uppgift att åtgärda bristerna, säger Bjarne – vars arbetsuppgifter består av mer än enbart  HIC-tester.

Håller utbildning

Arbetsuppgifterna handlar främst om inspektion av lekplatser och rådgivning gällande lekplatsers säkerhet. Bjarne undervisar även hos DNV-GL på deras kurser om lekplatssäkerhet och håller kurser för andra lekplatsinspektörer.

– HIC-testerna erbjuder vi som en service till våra kunder utöver våra befintliga tjänster, avslutar Bjarne.

Rådgivningssida Lekplats Läs mer om vår Hic-mätare

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lekplats & lekredskap