Internet of Things

Genom Internet of Things (fjärrövervakning) sparar ni tid och respengar.

Placera ut loggrarna och läs sedan av data på distans. Detta möjliggöra justeringar under mätningens gång, utan att användaren måste åka ut till mätplatsen för avtankning.

I vårt sortiment har vi en rad loggers för fjärrövervakning. Du hittar dem nedan. Samtliga loggers skickar data till vår molntjänst Intab Cloud. Klicka på länken för att se hur molntjänsten ser ut. Du kan logga in med vår demoinloggning.

Molntjänsten finns i tre varianter, bas, standard och pro. Möjligheter till flera användare, larm, pdf-rapporter och export finns. Dessutom kan du kombinera olika loggers och se dem på samma inloggning.

Intab Wireless System

System med basenhet och trådlösa sensorer.

Intab Flexible System

Flerkanalig, utbyggbar logger med Modbus.

Intab Nätverkslogger

Skickar via trådbundet eller trådlöst nätverk.

ComfortLog

En trådlös logger för temp/fukt. Finns i olika paket (bas, standard och pro). 

Intab Cloud

Molntjänst dit våra loggers skickar data. Olika abonnemang finns.

Filter

Mätstorhet