Extra utförlig mätning av inomhusklimat, mätväska


T-2033-ex

Jämför produkt

26 999 SEK Exkl.moms

St
Mängdrabatt
1 26 999 SEK
2 25 999 SEK
5 23 999 SEK

Allt som behövs för utförliga mätningar av inomhusklimatet

Väskan har ett stansat lager som rymmer totalt åtta loggers och ett lager som rymmer två temperaturloggers och globgivarna. I mjukvaran kan du med hjälp av formler räkna ut skillnaden mellan din temperaturpunkter och även lägga in formeln för att få fram det operativa temperaturen.

Mät operativ temperatur med globgivare

Vid klagomål på inomhusklimatet inleds utredningen med en indikerande mätning. Då ska temperaturen mätas på två höjder, 0,1 meter över golvet och 1,1 meter över golvet. Även golvtemperaturen ska mätas. Mätning görs lämpligen under några dagar.

Är temperaturerna inte tillfredsställande går man vidare med en utförlig mätning. Vid denna mätning mäts lufttemperaturen och den operativa temperaturen vid två punkter i rummet, en ska vara placerade en meter framför ett fönster, 0,6 meter ovanför golvet samt 0,6 meter från ett hörn, lika långt från golvet. Vid dessa punkter ska även den vertikala temperaturskillnaden mätas. Dessa punkter ska vara placerade som vid indikerande mätning.

Smidig kontrollmätning av luftfuktigheten

Vår populära och lättanvända thermohygrometer gör det enkelt att hitta fukt eftersom den mäter momentant. Den är perfekt för att snabbt mäta temperatur och fukt för snabba kontrollmätningar.

Läs mer på vår rådgivningssida om inomhusklimat

Med vår givare mäter man globtemperatur.

Globtemperatur och den operativa temperaturen ligger relativt nära varandra men för att få fram operativ temperatur används en formel i EasyView:

FN MRT(gt; v; e; d; ta) = ((gt + 273) ^ 4 + (1,1 * 10 ^ 8 * v ^ 0,6) / (e * d ^ 0,4) * (gt - ta)) ^ (1 / 4) - 273 FN Operativ(gt; v; e; d; ta) = (MRT(gt; v; e; d; ta) + (ta * SQRT(10 * v))) / (1 + SQRT(10 * v)) GRAPH ’Operativ temperatur’(°C) = Operativ(ID2; 0,1; 0,98; 0,05; ID1)

Här är ID2 globtemperaturen och ID1 rumstemperaturen. Lufthastigheten är uppskattad till 0,1 m/s, emissionsfaktorn är satt till 0,98 och diametern är satt till 0,05 m.

Dimension 340 x 275 x 83 mm
Alarm Ja, via lysdiod
Extern givare Ja
Intern givare Nej