Utförlig mätning av inomhusklimat, mätväska


T-2033-in

Jämför produkt

19 899 SEK Exkl.moms

St
Mängdrabatt
1 19 899 SEK
2 18 899 SEK
5 16 899 SEK

Klagomål kräver utredning av inomhustemperaturen

I och med kraven på energieffektivisering kommer även fler klagomål på inomhusklimatet. 

Vid klagomål på temperaturen inomhus ska en indikerande mätning göras. Då ska temperaturen mätas på två höjder, 0,1 meter över golvet och 1,1 meter över golvet. Även golvtemperaturen ska mätas. Mätning görs lämpligen under några dagar.

Mätning av operativ temperatur

Är temperaturerna inte tillfredsställande går man vidare med en utförlig mätning. Vid denna mätning mäts lufttemperaturen och den operativa temperaturen vid två punkter i rummet, en ska vara placerad en meter framför ett fönster, 0,6 meter ovanför golvet samt 0,6 meter från ett hörn, lika långt från golvet. Vid dessa punkter ska även den vertikala temperaturskillnaden mätas. Dessa punkter ska vara placerade som vid indikerande mätning.

Den vertikala temperaturskillnaden får inte överstiga 3°C. Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskrida 18°C i bostads- och arbetsrum.

Samtidigt som mätningen utförs (och även gärna innan mätningen startas) ska en logger placeras utomhus. Denna mätpunkt ska placeras två meter ovanför marken.

 

Vårt paket för utförlig mätning inomhus innehåller: ​

Väskan har ett stansat lager som rymmer totalt åtta loggers och ett lager som rymmer två temperaturloggers och globgivarna. I mjukvaran kan du med hjälp av formler räkna ut skillnaden mellan din temperaturpunkter och även lägga in formeln för att få fram det operativa temperaturen.

Med vår givare mäter man globtemperatur.Globgivaren tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor.

För att få fram operativ temperatur används en formel i EasyView:

FN MRT(gt; v; e; d; ta) = ((gt + 273) ^ 4 + (1,1 * 10 ^ 8 * v ^ 0,6) / (e * d ^ 0,4) * (gt - ta)) ^ (1 / 4) - 273 FN Operativ(gt; v; e; d; ta) = (MRT(gt; v; e; d; ta) + (ta * SQRT(10 * v))) / (1 + SQRT(10 * v)) GRAPH ’Operativ temperatur’(°C) = Operativ(ID2; 0,1; 0,98; 0,05; ID1)

Här är ID2 globtemperaturen och ID1 rumstemperaturen. Lufthastigheten är uppskattad till 0,1 m/s, emissionsfaktorn är satt till 0,98 och diametern är satt till 0,05 m.

Dimension 340 x 275 x 83 mm
Alarm Ja, via lysdiod
Extern givare Ja
Intern givare Nej