true Varför inte vädra källaren på sommaren? q

Varför inte vädra källaren på sommaren?

Fuktproblem och dålig lukt i källare är ett vanligt problem. Många tror att lösningen på problemet är att vädra under sommarmånaderna, då den varma luften utifrån ska torka luften inne i källaren. Det är det inte. I stället för att få torrare luft blir luften nämligen ännu fuktigare.

Anledningen till detta är att då den varmare utomhusluften kyls ned i källaren blir luftfuktigheten högre. Mer ventilation och vädring hjälper därför inte i detta fall.

En jämförelse kan göras med att en kanna med kallt vatten får kondens på sig om den ställs ut i den varma sommarluften. Förklaringen till detta är att kondensering sker då varmluft kyls av.

Detta stämmer väl överens med termodynamikens nollte huvudsats som säger att:

”Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk jämvikt med varandra.”

Detta kan tolkas så att den varma luften kommer att flöda till den kalla luften tills jämvikt nås. Detta sker då varm luft har högra absolut luftfuktighet än kallare luft.

Den tiden på året man ska vädra källaren är då det är varmare inne än ute. Vattnet i luften kommer då att kondensera utanför källaren. Den varma fuktiga luften i källaren kommer att flöda ut tills jämvikt nås mellan yttertemperatur och källartemperatur.

Missa inte vår Rådgivningssida om inomhusklimat
Utbud av fuktloggers
Hyra logger