true Vad är en loggers upplösning? q

Vad är en loggers upplösning?

En loggers upplösning spelar stor roll för hur kurvan ser ut. Det är stor skillnad mellan exempelvis åtta och 16 bitar. Här förklarar vi närmare hur det fungerar.

Titt som tätt dyker det upp frågor där användare behöver hjälp att tolka sina kurvor. Nedan ser du två mätningar. De har gjorts på samma plats med två olika loggers. Trots att mätningarna borde se likadana ut skiljer de sig åt. Det beror på att loggrarna har olika upplösning.

Upplösning 1
Mätning med 12-bitarslogger

 

Upplösning 2

Mätning med 16-bitarslogger

 

Mätningarna i exemplet är gjorda med två loggers med externa givare. De externa givarna är placerade precis bredvid varandra. Loggrarna som används är två modeller av Tinytag termoelement av olika årsmodell. Mätningarna är från EasyView.

Stor skillnad på upplösning

Anledningen till att de båda kurvorna skiljer sig åt är att de olika modellerna har olika upplösning. Detta innebär i stora drag att de kan visa olika mycket inom sitt temperaturspann. Den ena loggern har en upplösning på 12 bitar. Det innebär 4096 skaldelar. Temperaturområdet, som i detta fall är -200 till +1370°C, delas då upp i 4096 skaldelar. En skaldel blir då ungefär 0,3 grader. Det innebär att loggern inte visar noggrannare än så och kurvan hoppar mellan steget högre och steget lägre när den ligger mittemellen. Notera att upplösningen inte alltid är linjär över hela mätområdet.

Jämnare kurva

Den andra mätningen ser annorlunda ut. Det beror på att den loggern har en upplösning på 16 bitar vilket innebär över 65000 skaldelar. Varje skaldel blir då 0,025°C. Detta innebär att loggern kan visa mer exakta temperaturer vilket gör kurvan jämnare.

Notera dock att mätningarna är väldigt inzoomade. Zoomar man ut syns inte detta alls lika tydligt.

Fungerar med stort område

Tidigare var det inte ovanligt att loggers hade 8 bitars upplösning, vilket är 256 skaldelar. Det gjorde att mätområdena var tvungna att vara betydligt mindre än de är idag. Trots ett stort mätområde kan logger helt enkelt ändå visa mer noggranna kurvor på grund av den höga upplösningen.

Ett tips är att kalibrera din logger för att få certifikat på hur de faktiskt mäter.