true Sämre sömn med dålig luft q

Sämre sömn med dålig luft

Vi tillbringar en tredjedel av vår tid i sovrummet. Ändå är ventilationen nästan aldrig tillräcklig. Dålig ventilation leder till sämre sömn. Det leder i sin tur till mer irritation, stress och sämre välmående under dagen.

Forskaren Peter Ström-Tejsen och hans kollegor vid Danmarks tekniska universitet, DTU, mätte under 2,5 månad hos studenter. Mätningarna gjordes en vår och en höst hos 14 respektive 16 internationella studenter då de sov med och utan ventilation i sitt studentrum utanför Köpenhamn. Tillsammans med mätningar av koldioxidhalt, inomhustemperatur och relativ luftfuktighet studerades studenternas sömnkvalitet samt välmående och prestationsförmåga dagen därpå.

Direkt på morgonen gjordes enkäter. Dessa visade att studenterna kände sig mer utvilade om fönstret varit öppet. De hade också haft lättare att somna.

I de elva kvadratmeter stora studentrummen var skillnaderna i koldioxidhalt stor om fönstret var öppet eller stängt. Vid öppet fönster visade mätningarna på i genomsnitt 660 ppm medan stängt fönster resulterade i en nivå på 2 585 ppm. Detta gällde under den första studien. I den andra användes en fläkt i ett luftintag i ytterväggen. Denna blåste antingen in friskluft eller var avstängd. Med fläkten monterad varierande koldioxidnivån mellan 835 och 2 395 ppm när rummen saknade ventilation, vilket båda är över EU-normen (750 och 1200 ppm).

Personerna i studien upplevde att de fick torrare hud och läppar då fönster var öppet eller fläkten var på. Vid avsaknad av ventilation fick de dock problem med irritation i näsan, vilket kan bero på den ökade halten föroreningar i luften.

”Det som gör den här studien unik är att den är utförd i människors egna sovrum. Många andra studier görs i laboratorier, där försökspersoner har elektroder på huvudet, men för mig är det ingen naturlig sömn”, säger Peter Ström-Tejsen.

Läs hela artikeln om studien i tidningen Energi & miljö.