Ventilationsindex

Koldioxidhalten kan ge en indikation på luftkvaliteten. För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas (Nordtest VVS 114).

När CO2-nivåerna på inkommande luft, luften i rummet och utgående luft stabiliserats så använder man (helst) medelvärden över 15 minuter.


Formeln för detta ser ut så här:

Tilluftskoncentration (Ct)

Frånluftskoncentration (Cf)

Rummets CO2-koncentration (Cr)

Frånluftsskillnad (ΔCf)

ΔCf = Cf (frånluftskoncentration) - Ct (tilluftskoncentration)

Rumskoncentrationsskillnad (ΔCr)

ΔCr = Cr (rumskoncentration) - Ct (tilluftskoncentration)

Lokalt ventilationsindex i procent:

Ventilationsindex = ΔCf  / ΔCr  x 100

Man jämför egentligen hur mycket CO2-nivån i vistelsezonen och frånluften skiljer sig från tilluften.

Notera att i många fall kan man anta att tilluftskoncentrationen är 400 ppm.


I EasyView ser formeln ut så här:

SET Tilluft = ID1

SET Frånluft = ID2

SET Vistelsezon = ID3

GRAPH Ventilationsindex(%) = (Frånluft - Tilluft) / (Vistelsezon - Tilluft) * 100

 

Läs mer om Easyview här Vår inomhusklimatväska


Läs om Bengt Bergqvist Energianalys - Felsökning i värme- och ventilationssystem