Ventilationsindex

Koldioxidhalten kan ge en indikation på luftkvaliteten. För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas.

För kontroll av ventilation ska CO2-halten mätas i vistelsezonen och i frånluften.
Man kan utifrån detta beräkna ventilationsindex som är förhållandet (kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet.


Formeln för detta ser ut så här:
 Iv = Cf/Cv x 100
Cf är halten i frånluften
Cv är halten i vistelsezonen
Iv är ventilationsindex i procent


I EasyView ser formeln ut så här:

SET Frånluft = ID1

SET Vistelsezon = ID2

GRAPH Ventilationsindex(%) = (Frånluft / Vistelsezon) * 100

 

Läs mer om Easyview här Vår inomhusklimatväska


Läs om Bengt Bergqvist Energianalys - Felsökning i värme- och ventilationssystem