Kalibrering & service

Information om kalibrering

Alla mätinstrument förändras med tiden, det gäller oavsett fabrikat och mätmetod. En fuktmätare påverkas till exempel av
kemikalier, damm eller andra partiklar i luften. Eftersom alla mätare vistas i olika miljöer är det viktigt att ha kontinuerlig kontroll av
varje enskild logger. Det är även viktigt med batteribyte.

 

Hur ofta bör man kalibrera?

Vanligast rekommenderade kalibreringsintervall är en gång per år, men detta varierar beroende av bransch och mätstorhet.
Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan och rekommenderas kalibreras halvårsvis.

 

Varför kalibrera överhuvudtaget?

All mätutrustning driver med tiden, om den inte kalibreras med jämna mellanrum finns det risk
att datan från mätningen är direkt felaktig. Då är det ingen poäng med att mäta.

Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt. Genom att kalibrera
får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt.

Läs gärna Niklas svar på frågan: Varför ska jag kalibrera mina loggers, när det nästan är samma pris på att köpa nytt?

 

Hur ska man tänka kring kalibreringspunkter?

Man ska alltid kalibrera sina loggers i det område som man mäter i vanligt vis eftersom att mätfelet inte alltid är linjärt. 
När man mäter fukt är det relevant att ha fler kalibreringspunkter jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ett kalibreringscertifikat anger hur loggern mäter vid just de kalibrerade nivåerna. Har man ett stort mätspann är det
vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man mäter vid.

Det är möjligt att välja till ytterligare kalibreringspunkter om man vill.

 

Kalibrering eller justering?

Genom att kalibrera får reda på om loggern mäter korrekt. Om det resultatet avviker kan man ibland göra en justering.
Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten. Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn
till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Det är viktigt att tänka på att en kalibrering endast är ett bevis på hur loggern mäter. Om ett mätfel noteras är det en bra idé
att ställa in detta när du gör din analys. I Easyview gör du detta enkelt med en transformation.

 

Ackrediterad eller spårbar kalibrering?

Vi på Intab utför och förlitar oss uteslutande på spårbara kalibreringar. Vi har ett gott samarbete med ackrediterade laboratorier och arbetar med spårbara referensinstrument.

En spårbar kalibrering, som vi utför här på Intab, innebär att resultatet går att spåra till referenser som följer nationella eller internationella standarder. Är kalibreringen ackrediterad utförs den av ett laboratorium som är godkänt av ett ackrediteringsorgan.

Att kalibreringslaboratoriet är ackrediterat innebär att vissa angivna standarder uppnås. I Sverige görs ackrediteringarna av Swedac. Standarden som används vid ackrediteringar globalt är ISO/IEC17025. Vi erbjuder ackrediterade kalibreringar via RISE och Exova.


Många års erfarenhet

Intab har många års erfarenhet och kan erbjuda kvalificerade kalibreringar. Det går fint att kalibrera både nya och gamla instrument.
Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggerns uppmätta resultat enligt jämförelser med spårbara referensinstrument.