Referensinstrument

Vår referensutrustning (Wavetek 1281) kalibreras med ett intervall på tolv månader mot Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Rise)


Wavetek 1281

  • 8 ½ siffror
  • 100mVDC - 1000VDC, 100uADC - 1ADC

Drift på mindre än 5ppm per år. Anslutet via GPIB för automatiserade kalibreringar.


Aoip SN8310

Spänning / Strömgenerator för att lägga ut rätt signal på ingångarna. Även denna har mycket hög noggrannhet (40ppm/år), kalibrering med tremånadersintervall borgar för exakta mätvärden. Anslutet via GPIB för att minimera felmöjligheterna. 


Pt-100

Kalibrerade PT100-element står för temperaturreferenser. Kalibrerade med 12-månadersintervall hos Rise.

 

Julabo FP40-HE

Badet har en upplösning på 0,01°C. Vi använder en PT100-givare som referens med en utvidgad mätosäkerhet på ±0,02°C från Rise där den kalibreras årligen. 

 

MBW 473-SH2

Daggpunktsspegel