Matos i sovrum utreddes med koldioxidmätning

Ett fastighetsbolag fick problem med lukt av matos i lägenheterna i ett flerbostadshus med FTX-system, det vill säga luftbehandlingssystem med frånluftsfläkt, tilluftsfläkt och värmeåtervinning. Hyresgästerna upplevde att tilluften till sovrum och vardagsrum luktade matos.

Fastighetsbolaget anlitade Bengt Bergqvist Energianalys AB för felsökning.

Misstanke fanns att överföring av frånluft eller avluft kunde ske till tilluft i kombihuv, takgenomföring eller i luftbehandlingsaggregatet.

Bengt Bergqvist Energianalys AB arbetar med rådgivande konsultverksamhet i byggnader och installationer och har hjälpt många fastighetsägare att sänka energianvändning och förbättra inneklimatet.

Mätte med koldioxidloggers

I detta fall placerade Bengt ut koldioxidloggrar från Intab i kanaler för avluft, uteluft och tilluft med loggning var femte sekund under cirka 30 minuter. Därefter doserades koldioxid, 30 liter per minut. Totalt utfördes två doseringar, vardera om två minuter med åtta minuters uppehåll mellan doseringarna.

På bilden till höger doserades koldioxid i frånluftskanal. Koldioxidhalten i avluften ökar från ca 470 till 870 ppm, det vill säga med ungefär 400 ppm vid dosering av 30 liter/minut. Bilden visar gasflaska med koldioxid, massflödesmätare samt koldioxidanalysator.

Liknade ökning

Nedan syns två diagram från loggningen. Som framgår av resultaten från loggningarna ökar koldioxidhalten i tillufts- som uteluftskanal lika mycket. Detta innebär att läckaget sker redan i kombihuv eller i takgenomföring. Otätheterna finns alltså där och inte i luftbehandlingsaggregatet. Totalt uppgår läckaget till cirka fyra procent av frånluftsflödet.

Vill du läsa mer om hur Bengt Bergqvist arbetar, klicka här.

 

Loggning av koldioxidhalt i frånluftskanal, uteluftskanal och tilluftskanal. Koldioxidhalten i frånluften ökar från ca 470 till 870 ppm. Koldioxidhalten i tilluftskanal och uteluftskanal ökar bägge med ca 15 ppm.Detta innebär att tilluften innehåller ca 4% frånluft.  (15/400=0,0375=4%). Kombihuv på tak med uteluftintag och utblås av avluft. Genom att uteluften sugs in av tilluftsfläkten och avluften trycks ut av frånluftsfläkten får avluftskanalen ett övertryck jämfört med uteluftskanalen. Finns det då otätheter mellan avluft och uteluft kommer avluft att läcka över till uteluft. Det är inte ovanligt att det finns otätheter i kombihuven, t ex dräneringshål eller otäta kanalanslutningar mellan kombihuv och takstos eller i takgenomföring. Avluften innehåller ju en stor andel frånluft med matos från spiskåpor.

Rådgivningssida för inomhusklimat Läs mer om Tinytag

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat