"Spårbarhet och trovärdighet är viktigt"

En kalibrering är ett bevis på att den mätning du gjort stämmer.

– När vi ändå gör alla dessa mätningar så är det viktigt att det blir rätt. Spårbarhet, men även trovärdighet är viktigt, säger Stefan Andersson på Caverion.

Stefan arbetar som fastighetsingenjör på Caverion Sverige AB. De sköter den fastighetstekniska driften och underhållet av flera sjukhus och behandlingshem i Sverige. Stefan själv jobbar på sjukhusområde E04 i Stockholm. En stor del av av arbetet handlar om energifrågor och att energioptimera, utan att göra avkall på inomhusklimatet.

– Personal och patienter på sjukhusen går alltid i första hand, säger han.

Krav på att kalibrera

Stefan och hans kollegor mäter främst de faktorer som påverkar inomhusklimatet, till exempel rumstemperatur, tilluftstemperatur, luftflöden, koldioxid och relativ luftfuktighet. Instrumenten kalibreras en gång per år.

– Vi har krav på oss att kalibrera enligt gällande driftsavtal, men vi hade kalibrerat våra mätinstrument och loggers även om det inte hade varit ett krav. Om någon ifrågasätter mätresultaten så känns det bra att kunna visa upp kalibreringscertifikatet på de instrument som använts, konstaterar Stefan – som önskar att fler personer hade kunskap om vad som egentligen påverkar det upplevda klimatet.

– Det gäller att ha en förståelse för alla olika faktorer som påverkar hur människan upplever av ett inomhusklimat. Man måste se till helheten.

Sällan mätfel

De mätinstrument som Caverion använder idag har sällan några mätfel. Däremot berättar Stefan att vid tillfällen då de jämfört mot äldre, icke-kalibrerade instrument så har de ibland sett stora skillnader.

– Det kan vara bra att göra en storstädning ibland och kasta gamla instrument, även om det bär emot.

Har du några tips till de som funderar på att kalibrera för första gången?

– Räkna med att det kostar en slant, men det är det värt. Skicka era loggers för kalibrering i omgångar för det tar ett par veckor innan de är tillbaka. Passa på att byta batterier samtidigt.

Hur har kontakten med Intab fungerat vid kalibrering?

– Jag tycker att det har fungerat mycket bra. Det som jag gillar med Intab förutom deras produktportfölj är deras personliga support, avslutar Stefan.

Här kan du lära mer om varför man ska kalibrera sina loggers.

 

Mer om våra kalibreringar Vi kalibrerar även loggers om inte är våra egna

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat