Kalibrering av Tinytag Energy Logger


T-2040-E

Jämför produkt

3 999 SEK Exkl.moms

St

Kalibreringen görs hos tillverkaren Gemini i England

10 till 1000A per fas

Kalibreringspunkterna för Energy Logger spänner över 10-1000A per fas, både vid en- och trefasmätning. Spänning, effekt och effektfaktor kontrolleras också.

Ett kalibreringscertifikat verifierar att loggern blivit kontrollerad och att den mäter inom specifikationen i enhetens datablad. Kalibreringscertifikat har ingen giltighetstid, de visar endast vad enheten gav för resultat vid det specifika testet.

En ny Tinytag håller den specifikation som uppges på hemsidan samt i våra manualer och broschyrer. Både upplösning och total osäkerhet finns specificerad.

Det går bra att kalibrera både nya och gamla instrument. 

Varför skall man kalibrera?

En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska förbli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "nivå" vilket dokumenteras på det kalibreringsintyg som vi tillhandahåller.

Här kan du läsa mer om kalibrering.
Exempel på ett kalibreringscertifikat.